Sayın danışanımız, tarafınıza, Dr. Şeniz Ünal Psikolojik Danışma Merkezi (“DANIŞMAN olarak anılacaktır”) arasındaki psikolojik danışmanlık hizmet ilişkisi kapsamında verilen hizmet çerçevesinde doğrudan sizlerden elde edilen kişisel veriler işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenme süreçlerine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

 

Tamamen sizin tercihinize göre görüşmenin fiziksel ortamda veya on-line biçimde elektronik ortamda yapılmasına bağlı olarak doğrudan tarafınızca paylaşılan; Kimlik (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, İletişim (Adres, Telefon, E-posta), Eğitim, Meslek, Kullanılan İlaçlar  ve son olarak görüşmelerin talebinize bağlı olarak, görüşmenin kayıt altına alınması durumunda görsel ve işitsel veriniz 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca açık rızanıza (aşağıda istisnaları belirtilmiştir.) istinaden işlenecektir. Burada sayılan kişisel bilgilerinizden Ad-Soyad, Adres, Telefon, aldığınız hizmete dair bilgi ve fatura bilgisi ise Kanunun 5/2 maddesi uyarınca, sözleşmeye konu hizmetin sağlanması, kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz çerçevesinde işlenmektedir.

 

Veri İşleme amaçlarımız: Tarafınızca veya işvereninizce talep edilen psikolojik danışmanlık hizmetin verilmesi, iş süreçlerinin yönetimi, ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetlerin yürütülmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetleri, hizmet satış süreçlerinin yönetimi

 

Kişisel verileriniz, tarafımızca büyük bir gizlilik içinde korunmaktadır. Kanunda belirtilen veri işleme ve aktarma koşullarına uygun davranılmaktadır.

 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, yazılı olarak ve Dr. Şeniz Ünal Psikolojik Danışma Merkezi’ne daha önce bildirilen ve randevu takip sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle drsenizunal@gmail.com e-posta adresi üzerinden, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile posta adresimizden veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

  1. ŞENİZ ÜNAL PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ

ADRES : Akat Mah. Selçuklar Sok. Yapı Kredi Blokları C2 Blok NO:4/1 Etiler-Beşiktaş / İstanbul

                                                                       Tel : 0530 516 53 00

 

 

AÇIK RIZA METNİ

Aydınlatma metnini okudum ve kişisel verilerimin işlenme koşullarını anladım. Bu çerçevede aydınlatma metninde belirtildiği şekilde

 

  • Kişisel verilerimin işlenmesine izin ……………………..
  • Online görüşmelerin kamera ile kayıt altına alınmasına izin ……………….

 

AD SOYAD

TARİH

İMZA

Konuşmayı Başlat
1
Merhaba! Aklınızdaki sorular için buradayız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?